EFOP-1.2.12-17-2017-00008

Céljaink

  • Kulturális javak létrejöttének támogatása és mind szélesebb körben való ingyenes terjesztése, továbbá környezetünk értékeinek megőrzése.
  • Fiatal alkotók közvetett és közvetlen támogatása, műveik nagyközönség előtti bemutatása, ösztöndíjak közvetítésével, bemutatók, kiállítások szervezésével, kiadványok megjelenítésével.
  • Felvilágosult, a kultúra különböző ágainak befogadására fogékony, igényes, művészet-értő közönség formálása, népszerűsítő kiadványokon és előadásokon keresztül.
  • A környezettudatos, környezetbarát életmód alapértékké emelése, figyelemfelhívó programok és akciók szervezésével.
  • Gyermekek szünidei, és szabadidős programjainak létrehozása, ismeretterjesztő programok és táborok szervezése.
  • Általános és középiskolás korú gyermekek, különös tekintettel a Hátrányos Helyzetű, és Halmozottan Hátrányos Helyzetű, fiatalkorúak illetve a sérült, fogyatékos, gyermekek fejlődésének segítése.
  • A gyermekek egyéni és közösségi aktivitásának növelése. A megvalósítandó programokon keresztül a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a tehetséges, de valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítése.
  • Az elsődleges célcsoportot alkotó gyermekek családjainak, elsősorban a munkaerő piacról kiszorult, vagy abba még be nem lépett, e Hátrányos Helyzetű, és Halmozottan Hátrányos Helyzetű felnőtt lakosság társadalmi, munkaerőpiaci integrációja, egyéni fejlesztése, képzése, az integrációt segítő programok lebonyolítása